PRIVACY POLICY

Versie 1.1, d.d. 17 juli 2007


Deze site wordt ge
ėxploiteerd door Stichting The River Aa Big Band (hierna te noemen RABB) en Eetcafé 't Gat in de Markt (hierna te noemen GAT), beide gevestigd te Veghel, ten behoeve van informatievoorziening aan geļnteresseerden.

 

Uw surfgedrag wordt door de server opgeslagen in beveiligde logbestanden, waarbij ook uw ip-adres wordt geregistreerd. De logbestanden worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna deze worden vernietigd. Deze informatie wordt slechts voor statistische doeleinden gebruikt en zal nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 

In het gastenboek kunnen geļnteresseerden reacties plaatsen, eventueel voorzien van emailadres. Indien de gebruiker ervoor kiest zijn emailadres te publiceren, doet deze dat voor eigen risico. Noch RABB, noch GAT accepteren enige vorm van schade, dan wel gevolgschade, als gevolg van publicatie van emailadressen. Tevens zullen RABB noch GAT deze emailadressen op enige andere wijze vastleggen of gebruiken, anders dan ter reactie op geplaatste artikelen, reacties of opmerkingen.